Integritet

Vill du rapportera ett dataskydds problem eller vill du utöva dina rättigheter (avslut, information, rättelse, blockering?) Vänligen kontakta oss.: datenschutz@fp-sign.com

SSL Certifikat:

      Ägare
         CN = app.fp-sign.com
         O = FP Digital Business Solutions GmbH
         STREET = Trebuser Straße 47
         L = Fuerstenwalde
         S = Brandenburg
         PostalCode = 15517
         C = DE

      Utfärdare
         CN = COMODO Extended Validation Secure Server CA
         O = COMODO CA Limited
         L = Salford
         ST = Greater Manchester
         C = GB

      Serie
         40:C5:76:A9:84:E3:46:80:6A:5A:89:0C:C3:E8:99:02

      Kontrollsumma SHA1
         17:3F:80:A0:CE:72:DA:09:8F:49:53:44:0B:6D:E8:02:1C:71:84:72

      Kontrollsumma SHA256
         92:60:D5:57:47:56:C5:85:21:3D:A6:6C:6E:BD:02:EB:22:B6:CF:41:88:DC:03:0F:C1:DB:64:1D:E9:B7:1E:63
    
FP Digital Business Solutions GmbH | De-Mail | Kontakt | Tryck | Integritet | Prislista | Allmänna Villkor | FAQ

2024.18.52.7